Další informace

Startovní čísla

  • Každý člen bude mít přiděleno na celou sezónu startovní číslo, které si po skončení sezóny ponechá, jako upomínkový předmět. Následující sezónu „vyfasuje“ nový pár startovních čísel. Vždy se bude jednat o ramenní a zádové číslo. Startovní číslo bude odpovídat jeho umístění v předcházející sezóně z pohledu celkového pořadí v příslušném balíku silničního poháru. Na, startovním čísle bude uvedeno jeho jméno a příjmení. Zároveň zde bude uvedena kategorie, do které svým věkem patří a kalendářní rok příslušné sezóny. Kdo nezískal v předchozím roce žádný bod v silničním poháru, bude zařazen na konec číselné řady příslušného balíku. Tam budou zařazeni i nově přihlášení závodníci. To samé platí i pro přestoupivší z „mladšího“ balíku do „staršího“ balíku.
  • První balík kategorie A + B má čísla vyvedena ve žluto - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 1-299.
  • Druhý balík kategorie C + D  + J + Ž + H má čísla vyvedena v růžovo - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 301-499.
  • Třetí balík kategorie E + F + W má čísla vyvedena v modro - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 501-599.
  • Příchozí v prvním balíků budou mít čísla 600-699.
  • Příchozí ve druhém balíku budou mít čísla 700-799.

Pojištění

  • Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se jak o majetkové pojištění, tak o zdravotní pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou.
  • Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu.
  • Proto doporučujeme, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládáme, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.