Bodovací řád

1 Bodování silničního poháru UAC

1.1 Bodování jednotlivých závodů

1.1.1 Bodování silničních závodů, časovky jednotlivců, časovky dvojic a časovky družstev.

Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých balících dle následujícího klíče: 100, 90, 85, 81, 78, 76, 75, … 1 bod.

Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod.

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

V časovce dvojic je přípustný start dvojice složené z příslušníků jakýchkoliv věkových kategorií patřících do prvního a druhého balíku. Dosažené časy budou následně hodnoceny samostatně v jednotlivých balících (seřadí se vzestupně) a jednotlivci z příslušných dvojic získají body odpovídající jejich výsledku ve svém balíku. Zisk bodů je podmíněn společným absolvováním celé tratě včetně dojezdu do cíle.

Časovka družstev. Do bodování jednotlivců a týmů budou zařazeny pouze týmy složené výhradně z jezdců UAC. V případě, že bude v týmu jeden či více jezdců bez licence UAC, bude tým automaticky hodnocen pouze v kategorii příchozích. V časovce družstev je přípustný start družstva složeného z příslušníků jakýchkoliv věkových kategorií patřících do prvního a druhého balíku. Dosažené časy budou následně hodnoceny samostatně v jednotlivých balících (seřadí se vzestupně) a jednotlivci z příslušných družstev získají body odpovídající jejich výsledku ve svém balíku. Zisk bodů je podmíněn absolvováním celé tratě včetně dojezdu do cíle minimálně ve třech závodnících.

Poznámka:
V časovce družstev platí následující omezení pro odpadnuvšího závodníka, který „neuvisí“ v družstvu. Pro účely obodování jeho výkonu mu bude přesně změřen čas, podle tohoto skutečně dosaženého času bude zařazen do celkových výsledků jednotlivců.

1.1.2 Bodování mistrovství UAC (časovka jednotlivců, silniční závod jednotlivců), etapových závodů a maratonu.

Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých balících dle následujícího klíče: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod.

Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod.

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

1.2 Celkové výsledky jednotlivců silničního poháru

Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet x (bude doplněno po zveřejnění kalendáře) nejlepších výsledků (vypočteno jako 2/3 z počtu uskutečněných závodů zaokrouhleno dolů).

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

  • vyšší počet vítězných závodů v sezóně
  • vyšší nejlepší bodový zisk
  • vyšší věk závodníka dle data narození
  • kámen, nůžky, papír

1.3 Výsledky týmů silničního poháru

Bodový zisk týmu v závodě je vypočten jako součet maximálně 3 nejvyšších bodových zisků příslušníků daného týmu. Započítávají se výsledky z prvního, druhého i třetího balíku dohromady.

Do celkového pořadí týmů se každému týmu započítá součet x (bude doplněno po zveřejnění kalendáře) nejlepších výsledků (vypočteno jako 2/3 z počtu uskutečněných závodů zaokrouhleno dolů).

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

  • vyšší nejlepší bodový zisk družstva
  • kámen, nůžky, papír zástupců jednotlivých týmů

2 Bodování časovkářského poháru UAC

Bude doplněno před začátkem sezóny

3 Bodování dráhového poháru UAC

3.1. Bodování jednotlivých závodů

Body jsou závodníkům bez rozdílu věkových kategorií připisovány dle následujícího klíče: 30, 25, 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, … 1 bod. 

Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod.

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

Bodováni jsou pouze závodníci vlastnící platnou licenci UAC.

3.2 Celkové výsledky jednotlivců

Celkové pořadí je vedeno bez rozdílu věkových kategorí. Do celkového pořadí se každému závodníkovi nezapočítá 1/3 nejhorších výsledků (i neúčast).

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

  • vyšší počet vítězných závodů v sezóně
  • vyšší nejlepší bodový zisk
  • vyšší věk závodníka dle data narození
  • kámen, nůžky, papír