UAC / Registrace

Tento registrační formulář je pouze pro nové členy UAC a to na sezonu 2020. Prodloužení licence pro stávající členy UAC je možné vyžádat po přihlášení do systému.

Členové UAC, kteří nemají uvedený e-mail ve svém profilu

Pokud jsi byl(a) v minulosti členem UAC, prohlédni si seznam členů níže, kteří nemají uloženou e-mailovou adresu. V případě, že se tam najdeš tak klikni na své jméno a do e-mailu uveď svoji funkční e-mailovou adresu a odešli. My Ti zašleme přihlašovací údaje na e-mail.

Tým za který budu startovat v sezoně 2020

Kontaktní údaje

Poznámka

Tištěné výsledky

Vzhledem k tomu, že nadále již nebudou vycházet ani Zpravodaje UAC, ani Bulletin, nabízíme těm, kteří nemají pravidelný přístup k internetu, možnost, že cca jednou za měsíc budou v místě konání závodu k dispozici v tištěné podobě výsledky předešlých závodů a průběžné celkové pořadí.

Unie amatérských cyklistů se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.


Unie amatérských cyklistů si je vědoma zájmu jednotlivců o ochranu jejich osobních údajů, které poskytli Unii amatérských cyklistů, a zavazuje se tento jejich zájem chránit. Tím, že nám poskytnete své osobní informace, souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.


Vaše osobní údaje budou použity jako podklad (příloha) ke smlouvě o odpovědnostním pojištění. To bude na rok 2020, sjednáno s pojišťovnou Kooperativa.

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.