01. 01. 2019 - Přihlašování do UAC na rok 2019

Platbu členského příspěvku je možné provést pouze prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet UAC. Jako variabilní symbol je nutné uvést tvé rodné číslo, kvůli identifikaci platby.

Veškeré údaje pro provedení platby obdržíš na tvůj email na základě registrace, nebo jejího prodloužení.

Nově přihlášení členové a stávající členové obdrží výzvu k platbě e-mailem.
Registrační poplatek je jednotný pro všechny 444,- Kč

Upozornění = přihlášení, včetně registrace do UAC nelze z technických důvodů vyřizovat přímo na místě konání závodu. Registraci je nutné provést pouze předem. Alespoň jeden jen před konáním prvního závodu.

Pamatuj na to, že po prodloužení licence, je třeba do 14 dnů převést příslušnou částku za licenci na rok 2019, na uvedený účet UAC. Jakmile dorazí do 14 dnů částka za licenci na rok 2019 na účet UAC, bude tato platba „spárována“ s tvou přihláškou a následně ti přijde do emailu informace o přiděleném startovním čísle na rok 2019. Pokud ale nepřevedeš do 14 dnů příslušnou částku za licenci na rok 2019, na uvedený účet UAC, bude tvůj „požadavek na prodloužení“ automaticky stornován, protože nedojde k jeho „spárování“ s tvou přihláškou. Ty pak budeš muset celý úkol opakovat. Pozor tedy na dodržení 14-denní lhůty na zaplacení od úkonu „prodloužení licence“.

Licenci si můžeš vytisknout po spárování přihlášky a platby. Tedy okamžitě po přidělení tvého startovního čísla. Můžeš ji tak obratem využívat například při nákupu u partnerů UAC. Zde uplatníš deklarované slevy.

Sezóna 2019:

V roce 2019 „vyfasuješ“ pár číslo, které budeš používat v aktuální sezóně, a po jejím skončení si ho ponecháš, jako vzpomínku na uplynulý rok.  Startovní číslo bude odpovídat tvému umístění v předcházející sezóně z pohledu celkového pořadí v příslušném balíku silničního poháru. Pokud se registruješ včas (10.3.2019),  bude uvedeno na něm uvedeno i tvé jméno a  příjmení

Kdo nezískal v předchozím roce žádný bod v silničním poháru, bude zařazen na konec číselné řady příslušného balíku. Tam budou zařazeni i nově přihlášení závodníci. To samé platí i pro přestoupivší z „mladšího“ balíku do „staršího“ balíku.

Startovní čísla obou balíků budou barevně odlišná. Startovní čísla pro příchozí budou taktéž barevně odlišena.

Důležité!!!
Startovní čísla = platí pro všechny členy, budou předávány na prvních závodech sezóny 2019. POZOR!!! Licence si všichni členové tisknou samostatně. Startovní čísla si tedy převezmeš osobně na závodě, na který se dostavíš jako první v sezóně 2019. V případě, že se přihlásíš v průběhu sezóny, bude ti startovní číslo předáno později, většinou na následujícím závodě. Abys měl vše připraveno na prvním závodě sezóny, doporučuji ti se přihlásit, do 10.3.2019.

Platba registrace družstva
Za zaregistrování každého družstva do pohárové soutěže UAC se platí registrační poplatek 100,- Kč. Každý tým, může mít několik družstev (1 družstvo = 100,- Kč).

Na příslušné stránce najdeš ještě záložku týkající se žádosti o registraci týmu. Jedná se o obdobný proces, jako prodloužení licence. Zde je proces ošetřen tak, aby po první registraci týmu, byl tým ostatním členům dostupný v rámci prodloužení licence a další registraci týmu není možné provést. Jednoduše řečeno, jednou tým zaregistruješ, bude ti doručen email Výzva k platbě registrace týmu. V něm najdeš bankovní spojení, variabilní symbol a termín, do kdy je třeba zaplatit. Jakmile uhradíš poplatek za registraci týmu, bude ti doručen email o potvrzení platby. Následně bude tým zaregistrován a bude k dispozici v rámci výběru při prodloužení licence. Zároveň bude tým zařazen do bodování v soutěži týmů.

Veškeré údaje pro provedení platby dostaneš na tvůj email na základě registrace týmu.

Platbu je možné provést pouze bezhotovostním převodem na účet UAC.

V případě nezaplacení registračního poplatku za družstvo nebude družstvo vedeno v celkových výsledcích v soutěži družstev. Vše zaplať a zaregistruj přihlášku nejpozději do 10.3.2019.