04. 01. 2014 - Startovní číslo na letošní sezónu

Každý člen bude mít přiděleno na celou sezónu startovní číslo, které si po skončení sezóny ponechá, jako upomínkový předmět. Vždy se bude jednat o ramenní a zádové číslo. Startovní číslo bude odpovídat jeho umístění v předcházející sezóně z pohledu celkového pořadí v příslušném balíku silničního poháru. Na, startovním čísle bude uvedeno jeho jméno a příjmení. Zároveň zde bude uvedena kategorie, do které svým věkem patří a kalendářní rok příslušné sezóny. Kdo nezískal v předchozím roce žádný bod v silničním poháru, bude zařazen na konec číselné řady příslušného balíku. Tam budou zařazeni i nově přihlášení závodníci. To samé platí i pro přestoupivší z „mladšího“ balíku do „staršího“ balíku.