22. 08. 2012 - Zrušení závodu Klikovy vrchy

Na základě požadavků Dopravní policie Rakovník, která požaduje úplnou uzávěru všech silnic II. a III.třídy a na ostatních komunikacích požaduje, aby jeli jezdci jeden za druhým, není v silách pořadatele, za těchto podmínek závod uspořádat. Na území okresu Kladno je z pohledu požadavku Policie ČR situace naprosto stejná. Tyto požadavky bohužel pořadatel závodu nemůže splnit, takže závod Klikovy vrchy je tímto ZRUŠEN.