06. 06. 2011 - Reklamaci výsledků směřovat vždy na pořadatele příslušného závodu

Mám tu jednu organizační. Množí se připomínky k výsledkům jednotlivých závodů. Pokud tedy najdete nějakou nesrovnalost ve výsledcích závodu, je jediný správný postup tento.

Závodník se obrátí prostřednictví emailu na pořadatele závodu. Email na pořadatele najde v propozicích. Popíše svou připomínku k výsledkům závodu. Následně ji pořadatel závodu posoudí. Jen on má právo ji schválit, nebo zamítnout. Podle svého rozhodnutí, pak pořadatel výsledky opraví a opravené výsledky „nahraje“ na web UACu.

Dodržujte prosím výše uvedené. Jen tak docílíte co možná nejrychlejší opravy výsledků. UAC zajišťuje z pohledu zpracování výsledků „pouze“ jejich vyhodnocení v rámci celkového pořadí jednotlivců a týmů.