19. 04. 2011 - Výzva pro všechny účastníky závodů pořádaných pod hlavičkou UAC

Přátelé,

o uplynulých dnech bylo vedení UAC osloveno s prosbou o řešení počínání některých našich členů, které přesahovalo hranice Fair Play. Jmenovitě v Prvním Šlápnutí se jednalo o nedovolenou jízdu v háku za, v tu chvíli již, nesoutěžním cyklistou (protest a řešení je uvedeno na jiném místě). Dále jsme byli vyzváni k větší důslednosti ohledně dodržování pravidel. Už vloni nadělal dost zlé krve jiný takový případ a rozpoutal značně vyostřenou diskuzi.

Jsme amatérskou soutěží ať už z pohledu závodního, tak i z pohledu organizačního. I proto jsou naše stanovy, bodovací a soutěžní řád napsány velmi jednoduše a nekomplikovaně, bez podrobných popisů a řešení jednotlivých situací. Jak by vypadaly naše stanovy, jak by byly obsáhlé a složité, kdyby byly všechny možnosti vypsány, si nedokážu a ani nechci představit.

Nejvíce diskuzí je ohledně kategorie žen v hromadných závodech. Ženy jsou součástí druhého balíku, tudíž jedou v závodě s kategoriemi J C D E a H. Pravidelně propadají do druhého balíku závodníci z prvního balíku. Řešit, kdo může a nemůže jet před ženou z těchto lidí (řádně v závodě zaregistrovaných závodníků a to i příchozích) doopravdy nebudeme a ani to není v našich silách. Dokážu vyjmenovat několik situací, které v závodě mohou nastat a řešit jdou z pohledu organizátorů soutěže velice těžko (např. v závodě se objeví nesoutěžní cyklista. Někdo, kdo si chce jen potrénovat. Co by bylo logické? Diskvalifikace pro všechny, kdož mu jeli v háku, lhostejno žena či muž? Možná by stačilo ho jen upozornit, že dělá ze závodu neregulérní soutěž a požádat ho o vycouvání ze skupiny. Je jasné, že proti pravidlům a počínání Fair Play je úmyslná jízda v háku za nesoutěžním cyklistou (nebo automobilem) a to i cyklistou, který v závodě byl a již není. Stejně pak i jízda v háku za kýmkoliv při časovkách.

Co by pro UAC a pořadatele jednotlivých závodů znamenalo důsledné kontrolování pravidel? Rozhodně komisi rozhodčích (a následně komisi disciplinární a revizní), složenou nejlépe ze členů každého oddílu. Jejich následné školení a nominace na závody. Rozhodčí by museli být v závodě v pohybu (nejlépe na motorkách). To vše by musel někdo zaplatit. Pokud bychom to dovedli k dokonalosti, přímým důsledkem by bylo zvýšení ceny licence na xnásobek dnešní ceny. Taktéž startovné v jednotlivých závodech by bylo několikanásobně větší.

Chceme to?

Z druhé strany by to umožňovalo řešit bezpečnost v závodě. Jak by asi vypadaly výsledky, pokud by rozhodčí trestali např. dodržování pravidel silničního provozu – jízdy v protisměru.

Stačí se podívat na fotky z Prvního šlápnutí…tady nejde o pár bodíků pro někoho ale o život, zdraví a majetky lidí….a také o prostou existenci UACu. Všichni víme, co se stalo vloni při Velké ceně Příbrami pod dohledem Policie a co to pro organizátory letos znamenalo (Policie dala podmínku úplného uzavření silnic, což by zvýšilo náklady na pořádání a tudíž se letos tento závod nekoná).

Nedisciplinovanost se projevuje i vůči organizátorům. Každý závod přináší stále stejné situace. Závodníci nečtou propozice závodu, nemají sebou licence, startovní čísla, v závodě nenosí čísla na rameno, závodníci nejsou před startem pří organizačních pokynech, startovní čísla jsou schovaná pod bundou nebo vestou, závodníci neprojíždějí koridorem za cílem atd. Všechno to výrazně stěžuje práci organizátorů a přidělává jim práci.

Vyzývám a zároveň žádám Vás všechny o dodržování pravidel Fair Play a o disciplinovanost. Záleží na nás všech, jakou bude UAC soutěží. Jestli to bude pěkné závodění amatérských sportovců v přátelském duchu nebo krvavá bitva s rizikem pro zdraví a majetek s následným hádáním a osočováním. Mělo by být ctí každého z nás pravidla Fair Play dodržovat. Dodržujme je tedy.

Děkujeme. Vedení UAC.