31. 01. 2011 - Dodržování postupu prodloužení licence a následné platby (do 14 dnů)

Jakmile provedeš krok „Prodloužení licence“, přijde ti do emailu „Výzva k platbě členského příspěvku“. Do 14 dnů je třeba provést platbu. To znamená převést příslušnou částku na účet UAC pod uvedeným variabilním symbolem (rodné číslo). Tvá přihláška je následně v systému „spárována s platbou“. Teprve pak proběhne přidělení startovního čísla.

V případě, že pouze „Prodloužíš licenci“ a následně nebudeš reagovat na výzvu k platbě, není možné provést „spárování“ tvé přihlášky a platby.

Prosím tedy o dodržování výše uvedeného postupu. Kdo se pouze přihlásil a nezaplatil, přidělává mi tak spoustu práce s ručním dohledáváním a spárováním přihlášky a platby.