03. 01. 2011 - Způsob platby členského poplatku

Vzhledem k novému způsobu podávání přihlášek, je bezpodmínečně nutné dodržet následující podmínku. Platbu je nutné provést za člena. Tato platba se spáruje s přihláškou dle variabilního symbolu. Tedy podle rodného čísla. Jen tak je možné uhradit členský příspěvek na rok 2011. Nelze tedy platit členský poplatek hromadně. Tento způsob platby bude aplikován i v následujících sezónách.