UAC / Bodovací řád

Bodování silničního poháru UAC

1. Bodování jednotlivců

1.1. Bodování silničních závodů, časovky jednotlivců, časovky dvojic a časovky družstev.

Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých balících dle následujícího klíče: 100, 90, 85, 81, 78, 76, 75, … 1 bod
Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod. Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

V časovce dvojic je přípustný start dvojice složené z příslušníků jakýchkoliv věkových kategorií patřících do prvního a druhého balíku. Dosažené časy budou následně hodnoceny samostatně v jednotlivých balících (seřadí se vzestupně) a jednotlivci z příslušných dvojic získají body odpovídající jejich výsledku ve svém balíku. Zisk bodů je podmíněn společným absolvováním celé tratě včetně dojezdu do cíle.

Časovka družstev. Do bodování jednotlivců a týmů budou zařazeny pouze týmy složené výhradně z jezdců UAC. V případě, že bude v týmu jeden či více jezdců bez licence UAC, bude tým automaticky hodnocen pouze v kategorii příchozích. V časovce družstev je přípustný start družstva složeného z příslušníků jakýchkoliv věkových kategorií patřících do prvního a druhého balíku. Dosažené časy budou následně hodnoceny samostatně v jednotlivých balících (seřadí se vzestupně) a jednotlivci z příslušných družstev získají body odpovídající jejich výsledku ve svém balíku. Zisk bodů je podmíněn absolvováním celé tratě včetně dojezdu do cíle minimálně ve třech závodnících.

Poznámka:
V časovce družstev platí následující omezení pro odpadnuvšího závodníka, který „neuvisí“ v družstvu. Pro účely obodování jeho výkonu mu bude přesně změřen čas, podle tohoto skutečně dosaženého času bude zařazen do celkových výsledků jednotlivců.

1.2. Bodování mistrovství UAC (časovka jednotlivců, silniční závod jednotlivců), etapových závodů a maratonu.
Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých balících dle následujícího klíče: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod
Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod. Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

1.3. Bodování mistrovství SAC ČR (časovka jednotlivců, silniční závod jednotlivců) tyto dva závody budou pravidelně součástí kalendáře UAC. Ať je bude pořádat kterákoliv amatérská liga sdružení SAC ČR.

1.3.1. Bodování mistrovství SAC ČR (časovka jednotlivců)
Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých balících dle následujícího klíče: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod
Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod.

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

1.3.2. Bodování mistrovství SAC ČR (silniční závod)
Body jsou připisovány dle pořadí v uvedených kategoriích (skupinách kategorií) dle následujících klíčů:

- Kat. A: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod
- Kat. B: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod
- Kat. C: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod
- Kat. D: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod
- Kat. E + F + H + J + Ž + W: 120, 110, 105, 101, 98, 96, 95, … 1 bod, závodnice na dalších místech, které dojedou do cíle, získávají 1 bod.

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.

2. Celkové výsledky jednotlivců silničního poháru
Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet 12 nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných závodů v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

3. Celkové výsledky týmů silničního poháru
Bodový zisk týmu v závodě je vypočten jako součet maximálně čtyř nejvyšších bodových zisků příslušníků daného týmu. Započítávají se výsledky z prvního i druhého balíku dohromady.

Do celkového pořadí týmů se každému týmu započítá součet 12 nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší nejlepší bodový zisk družstva
- kámen nůžky papír zástupců jednotlivých týmů

Bodování časovkářského poháru UAC

1. Bodování časovkářského poháru
Body si závodníci přenesou z bodování v rámci svého „balíku“. Kolik bodů v závodě získá závodník v rámci bodování svého balíku, tolik bodů se mu započítá v rámci bodování časovkářského poháru.

2. Celkové výsledky jednotlivců časovkářského poháru
Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet 3 nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných časovek v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

Bodování MTB poháru UAC

1. Bodování kategorie mužů, v níž budou hodnoceni, všichni muži vlastnící licenci UAC

1.1. Bodování standardních závodů
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním třiceti v kategorii mužů: 35, 32, 29, 27, 26, 25, 24, 23 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

1.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním čtyřiceti v kategorii mužů: 45, 42, 39, 37, 36, 35, 34 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

2. Bodování kategorie veteránů, v níž budou hodnoceni, všichni veteráni vlastnící licenci UAC

2.1. Bodování standardních závodů
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním třiceti v kategorii veteránů: 35, 32, 29, 27, 26, 25, 24, 23 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

2.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním čtyřiceti v kategorii veteránů: 45, 42, 39, 37, 36, 35, 34 ........3, 2, 1 bod závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

3. Bodování kategorie žen, v níž jsou hodnoceny všechny ženy vlastnící licenci UAC bez rozdílu věku

3.1. Bodování standardních závodů
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním deseti v kategorii žen: 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodnice na dalších místech, které dojedou do cíle, získávají 1 bod

3.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním třinácti v kategorii žen: 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

4. Bodování kategorie juniorů, v níž jsou hodnoceny všichni junioři vlastnící licenci UAC

4.1. Bodování standardních závodů
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním deseti v kategorii juniorů: 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

4.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním třinácti v kategorii juniorů: 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

5. Celkové výsledky kategorie mužů, veteránů, žen a juniorů
Do celkového pořadí se každému závodníkovi započítá součet 4 nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných závodů v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

Bodování UAC dráhového poháru

1. Bodování, v němž budou hodnoceni všichni muži, junioři i ženy vlastnící licenci UAC bez rozdílu věku.

1.1. Bodování standardních závodů
Body jsou připisovány dle následujícího klíče: 30, 25, 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

2. Celkové výsledky kategorie mužů, juniorů a žen
Do celkového pořadí se každému závodníkovi nezapočítá jeden nejhorší výsledek (i neúčast).

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

Bodování cyklokrosového poháru UAC

1. Bodování kategorie mužů, v níž budou hodnoceni, všichni muži vlastnící licenci UAC

1.1. Bodování standardních závodů
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním třiceti v kategorii mužů: 35, 32, 29, 27, 26, 25, 24, 23 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

1.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním čtyřiceti v kategorii mužů: 45, 42, 39, 37, 36, 35, 34 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

2. Bodování kategorie veteránů, v níž budou hodnoceni, všichni veteráni vlastnící licenci UAC

2.1. Bodování standardních závodů
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním třiceti v kategorii veteránů: 35, 32, 29, 27, 26, 25, 24, 23 ........3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

2.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou připisovány dle následujícího klíče prvním čtyřiceti v kategorii veteránů: 45, 42, 39, 37, 36, 35, 34 ........3, 2, 1 bod závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

3. Bodování kategorie žen, v níž jsou hodnoceny všechny ženy vlastnící licenci UAC bez rozdílu věku

3.1. Bodování standardních závodů
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním deseti v kategorii žen: 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodnice na dalších místech, které dojedou do cíle, získávají 1 bod

3.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním třinácti v kategorii žen: 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

4. Bodování kategorie juniorů, v níž jsou hodnoceny všichni junioři vlastnící licenci UAC

4.1. Bodování standardních závodů
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním deseti v kategorii juniorů: 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

4.2. Bodování mistrovského závodu
Body jsou přidělovány dle následujícího klíče prvním třinácti v kategorii juniorů: 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod, závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod

5. Celkové výsledky kategorie mužů, veteránů, žen a juniorů
Do celkového pořadí se každému závodníkovi započítá součet ?? nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných závodů v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2021   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.