Infoservis

02.01.2020 -       Schůze poradatelů závodů UAC bude 8.2 v 9:00 v Nových Butovicich (Praha)

Na této schůzi bude dohodnut kalendář závodů pro rok 2020.

Svoji účast prosim  potvrďte zde : https://forms.gle/8sKVPcNKq4Boj5H27

 

Prosíme též pořadatele, aby zaslali termíny svých závodů.

Děkujeme a těšíme se na setkání v Nových Butovicích - Radlická 113a (Business Park Avenir)  v 8.2.2020 v 9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2021   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.