Infoservis

14.05.2020 -       První šlápnutí po Covid19 - 6.6. v Chýni

První šlápnutí má nový termín - 6.6.2020 - více v kalendáři.

 

Těšíme se na Vás Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2021   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.