Infoservis

03.03.2020 -       Jména na startovních číslech pro registrované do 9.3.2020

Startovní čísla půjdou do tisku 9.3.2020.

Ti, kdo budou k tomuto datu řádně registrovaní, budou mít na startovním čísle pro sezonu 2020 své jméno.

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2021   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.