Infoservis

10.03.2019 -       Rozdělení do balíků při hromadných závodech se nemění.

Otázka:  "Mění se rozdělení kategorií do balíků při hromadných závodech ?"

Odpověď:
"Na většině UAC závodů bude se letos startovat stejně jako v minulých letech v jednom nebo dvou balících 
(1. A+B  2.C+D+E+F+ Z + W + J + H).

Pouze vyjímečně ( např.  bude-li nutné z bepečnostních či výkonnostních důvodů -  kriteria, zvlášť náročné závody a dostatečně vysoká účast v kategoriích E,F,W  )  může pořadatel využít možnost samostatného startu  balíku tvořeného kategoriemi E,F,W. 
"

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.