Infoservis

14.08.2019 -       Informace k bodování hromadného závodu v Roudnici

V Roudnici došlo v případě hromadného závodu k následujícími nesouladu s bodovací a soutěžním řádem UAC.

- Kategorie C a D a Z, které startují a bodují společně ve 2. balíku startovaly odděleně.

- Kategorie C a D jely trať stejně délky.

- Kategorie Z jela trat stejne delky jako E a kategorie F a W jely v samostatném balíku.

Výkonný výbor UAC zvažoval možná řešení tak aby byl dopad na soutěž a její bodování co nejmenší a pokud možno neutrální (nebyli poskozeni ani ti, kdo se zucatnili, ani ti, kdo ne)

Řešení 1: Neutralizace výsledků kategorií C, D a Z,W , E a F. (byli by poskozeni ucastnici)

Řešení 2: Bodování po samostaných kategoriích at jiz od 100 bodu ci 80 nebo s jinymi rozestupy (např. 2 násobnými )- neodpovidá bodovacímu řádu a pravděpodobně by se ozývali Ti, kdo se nezúčastnili. - Odpovídalo by to principu bodování používaném pro MR SAC.

Řešení 3: Vytvoření pořadí druhého a třetiho balíku pro účely bodování podle dosažených času kategorie C a D a podle času kategorie Z přepočítaných na stejnou délku trati, kterou jely kategorie C a D a stejný postup pouzit pro 3. balík ( Kategorie E, F a W) . Možné zvýhodnění kratší trati vs. znevýhodnění tim, že nebylo možno jet ve skupině s "mladší" kategorii se částečnér vzájemně (byť opravdu nedokonale) kompenzuje.


S tímto vysvětlením byly vyzváni zástupci týmů rřádně egistrovaných do UAC k vyjádření své preference.

Výsledek přikládáme v přiloze.

Pro účely bodování do pohárové soutže UAC  bude tedy použito Řešení 3.

Děkujeme za pochopení spolupráci

 

 

 

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.