Infoservis

06.06.2019 -       Časovka Chýni = Startovka bude zveřejněna v pátek

Aby mohli startovat jezdci v pořadí dle balíků bude startovka vytvořena až v pátek, kdy budou známi všichni poředem přihlášení. Pořadí zaplacení bude nadále rozhodující pro startovní čas v rámci balíku. Registrovaní na místě budou startovat na konci.

Zdroj: http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2019/silnice/zavod-421/informace/Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.