Infoservis

01.08.2019 -       ?: Krušnoton - 110km trasa pro bodovani UAC 3.baliku (kat. E,F,W ) ?

Návrh vyřešen zde: http://www.uac.cz/infoservis/2019/bodovana-trasa-krusnoton-pro-kategorie-e-f-w-c1078.html 

 

Padl návrh, aby se pro třetí balík tj. pro kat. E, F a W, byla do UAC na Krušnotonu započítávána trasa 110 km (místo 180km).

Požádali jsme emailem  zodpovědné zástupce týmů registrovaných v týmové soutěži o vznesení případných připomínek k tomuto návrhu do pondělí 5.8.2019 tak, aby tato případná změna mohla být projednána s pořadateli závodu.

Jejich  odpovědi budou vzaty v potaz při rozhodování ve výši uvedeně záležitosti.

Děkujeme :-) Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.