Infoservis

16.08.2019 -       Velká cena Hradce Králové

Závod byl po dohodě s pořadatelem zařazen do kalendáře UAC s tím, že nebude letos bodován.

Řádně registrovaní ćlenové UAC mohou při registraci předem uplatnit 30,-Kč slevu. 

 

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.