Infoservis

10.03.2017 -       Videopozvánka na hodinovku Eugena Raševa

Níže najdete video pozvánku na úterní hodinovku Eugena Raševa v Motole. Pokud máte zájem tak start je přesně v poledne.

HodinovkaSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.