Infoservis

12.01.2016 -       Schůzka vedení UAC a pořadatelů závodů

Schůzka vedení UAC a pořadatelů jednotlivých závodů proběhne v sobotu 20.2.2016 od 11:00 hodin v Kralupech nad Vltavou. Bližší info najdou všichni účastníci tohoto setkání zhruba týden před schůzkou ve svých emailech.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.