Infoservis

10.02.2016 -       Představení partnerů UAC 2016 – 53x11

Dobrých zpráv není nikdy dost. Jednu tu pro Vás mám právě teď. Spojení UAC s nejčtenějším cyklistickým časopisem v ČR, který se věnuje především silniční cyklistice, bude mít pokračování i letošní sezóně. Díky podpoře Martina Raufera tak bude naším partnerem jeden z časopisů vydávaných společností Vpress. Jedná se o obecně velmi známý časopis 53x11.

http://www.53x11.cz/Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.