Infoservis

28.07.2016 -       Postup na prezentaci pro časovku jednotlivců mistrovství SAC ČR - Bystré

Postup na prezentaci pro časovku jednotlivců a info o sestavení startovní listiny časovky jednotlivců:

Do 12:00 hodin musí prezentací projít všichni účastníci časovky jednotlivců. Pokud bude závodník startovat i v nedělním silničním závodě, podepíše startovní listinu jak na časovku jednotlivců, tak na silniční závod zároveň.

 
Na prezentaci obdrží závodník startovní číslo. Toto startovní číslo použije jak do časovky jednotlivců, tak do silničního závodu (toto číslo je nevratné a závodník si ho nechává).
 
Jakmile projde závodník prezentací a obdrží startovní číslo, přejde ke stolku přidělení čipu, kde si čip vyzvedne. Tento čip použije jak na časovku jednotlivců, tak na silniční závod. Nezapomeňte si čip po sobotní časovce přidělat na silniční kolo, na které absolvujete silniční závod. Pozor čip je nutné po skončení závodů vrátit zpět.
 
Do 12:00 hodin budou mít všichni přiděleno startovní číslo a vyzvednutý čip. Následně bude vytištěna oficiální startovní listina. Tuto listinu vyvěsí pořadatel závodu v místě prezentace. Zde se účastníci závodu dozvědí svůj startovní čas. Podle této startovní listiny pak budou startovat postupně kategorie Ž, J, E, D, C, B, A. Start prvního závodníka do časovky jednotlivců je plánovaný na 13:00 hodinu.


Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.