Infoservis

04.08.2016 -       Poslední šlápnutí - Nové Strašecí

Ahoj, upozorňuji touto cestou na to, že závod Poslední Šlápnutí byl přesunut do nového místa konání. Závod se uskuteční v Novém Strašecí. Detailní informace najdete v propozicích tohoto závodu.

Vedení UAC

PropoziceSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.