Infoservis

15.04.2016 -       Parkování na sobotní časovce v Bášti

Ahoj, obracím se na Vás touto cestou s prosbou ohledně parkování na sobotní časovce Bášť. Vzhledem k nařízení obecního úřadu je povoleno parkovat pouze na silnicích a cestách přilehlých místu prezentace. Prosím Vás v žádném případě neparkujte na zatravněných plochách. Vše bude v sobotu na místě kontrolovat Městská Policie a veškeré přestupky bude na místě řešit blokovou pokutou. Zároveň pak hrozí, že pokud se tyto přestupky vyskytnou ve větší míře, tak může dojít k zákazu této cyklistické akce místním městským úřadem v roce 2017. Pořadatel závodu děkuje za pochopení a spolupráci všech účastníků závodu.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.