Infoservis

24.02.2016 -       Okénko do historie UAC

Jako docela zajímavý nápad vypadalo zveřejnění dat, podkladů a výsledků UAC z let minulých. No, a protože od dobrých nápadů k realizaci nebývá vždy příliš daleko, byla „Historie“ zpracována a tímto i zveřejněna. V záložce Závody a výsledky tak najdete další záložku s názvem Historie. Po jejím otevření máte k dispozici jednotlivé kalendářní roky a v nich pak naskenované Zpravodaje UAC.

Historie

Postupně tak budeme zveřejňovat Zpravodaje UAC z let minulých. Nejstarší jsou zatím z roku 1994. Tak pokud máte zájem mrknout na historické údaje UAC, máte možnost.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.