Infoservis

20.10.2016 -       Náměty, návrhy a připomínky k UAC na rok 2017

Ahoj, pokud máš nějaký námět, návrh či úpravu týkající se fungování UAC, jeho bodování, nebo organizace jako takové pošli mi jej. Jednotlivé příspěvky budou předloženy a projednány v rámci chystaného slavnostního zakončení sezóny (balík UAC v Královicích) a dále pak na setkání vedení UAC s pořadateli závodů při sestavování kalendáře závodu UAC na rok 2017 (2/2017 Kralupy nad Vltavou).
Kontakt na mne je skrabka@seznam.cz a uzávěrka zaslání připomínek, námětů a úprav je pondělí 31.10.2016.
Předem díky a těším se na viděnou v sobotu 5.11.2016 od 17:00 v Královicích.
Za vedení UAC - Petr Škrabal


Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.