Infoservis

07.06.2016 -       Dodržování pravidel UAC

Ahoj, opakovaně řeším připomínky a protesty nejen závodníků, ale též pořadatelů, které se týkají účastníků příslušných závodů UAC. Jedná se především o nelegální jízdu za dopravním prostředkem. V mnoha případech pak jízdu za neoznačeným doprovodným vozidlem, které zjevně k závodníkovi patří. Dále pak za podivné pojetí časovky jednotlivců. V některých případech se jízda proti chronometru zvrhne v časovku družstev. Je zde i několik „podivuhodných“ návratů odpadnuvších závodníků zpět do hlavního „balíku“. Prosím Vás uvědomte si, že cyklistika nás všechny především baví a tak dodržujte základní pravidla UAC včetně obecného chování fair-play. Kazíte tak závody nejen sobě, ale i ostatním. Jakmile dojde na oficiální protest doplněný fotografií popisovaného podvodného jednání, bude příslušnému závodníkovi nejen anulován díky inkriminovanému incidentu výsledek závodu, ale též exemplárně odebrána i licence UAC na rok 2016.

Děkuji za pochopení

Vedení UACSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.