Infoservis

03.01.2015 -       Změna rozsahů startovních čísel na sezónu 2015

Z důvodu zvýšeného počtu celkově přihlášených členů UAC v roce 2014 bylo třeba pro rok 2015 změnit rozsahy čísel. Od sezóny 2015 tak budou čísla rozdělena takto. Žlutý podklad/černé číslo 1-299 první balík, růžový podklad/černé číslo 301-599 druhý balík, bílý podklad/černé číslo 600-699 příchozí první balík a bílý podklad/černé číslo 700-799 příchozí druhý balík.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.