Infoservis

27.11.2015 -       UAC od 1.1.2016 přechází na formu „spolku“

Ahoj,

UAC od 1.1.2016 přechází dle novelizovaného občanského zákoníku na formu Spolku. Proto bude sobotní balík zároveň Valnou hromadou UAC. Na místě budou připraveny prezenční listiny účastníků Valné hromady. Prosím tedy všechny členy UAC, kteří se Valné hromady zúčastní, aby se na místě do připravených archů prezenční listiny podepsali. Prezenční listiny jsou totiž nedílnou součástí podkladů a příloh, které jsou přikládány k žádosti o přechod zájmového sdružení na formu Spolku.

DíkySponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.