Infoservis

13.02.2015 -       Smutná zpráva

Bývalý člen UAC Petr Lukáš je po smrti. Čest jeho památce. Dovolujeme si touto cestou vyjádřit nejhlubší soustrast celé jeho rodině a všem pozůstalým.

Petr Lukáš , http://www.amaterskaliga.cz/aktuality/smutna-zprava-prisla-z-rakovnika-/662/

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.