Infoservis

05.06.2015 -       Organizační info k sobotnímu kritériu v Bohnicích

Všem těm závodníkům a závodnicím, kteří se chystají tuto sobotu na Kritérium Bohnice patří následující informace:

Vjezd do areálu PNB je pro závodníky zdarma. Postačí u vjezdu nebo výjezdu nahlásit účast na cyklistickém závodu. Parkovat lze jak v areálu PNB nebo v přilehlé Ústavní ulici, která je mimo areál PNB.

Ti co již pilně na trati trénují a ptají se na příčné zpomalovací prahy sdělujeme, že prahy jsou již demontovány!

Harmonogram závodu platí dle propozic. Nejdříve pojede tzv. druhý balík, poté první balík. Prezentace do každého balíku končí vždy 30 min. před plánovým startem.

Startovní čísla budou přidělena pořadatelem. Startovní číslo umístěte na levou stranu zad.

Kdo bude mít zájem o předstartovní zahřívací masáž nohou, může využít služeb skvělého maséra Martina Lacka, dlouholetého maséra fotbalové reprezentace a atletického svazu.

 Děkuji Robert RobekSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.