Infoservis

23.01.2015 -       Lawi a UAC v roce 2015

S potěšením si Vám dovoluji oznámit, že pro rok 2015 je partnerem UAC firma LAWI. Dlouholetá spolupráce UAC s touto firmou tak bude pokračovat i v letošní sezóně. Všichni tak budeme mít znovu možnost vidět vedoucí jezdce průběžného pořadí obou balíků v „prémiových barvách“. Pro první balík je to barva žlutá a pro druhý balík je to barva růžová. Firma LAWI se dále bude podílet i na výrobě startovních čísel, dresů pro mistry UAC v jednotlivých kategoriích a reklamních plachet. Za tuto podporu cyklistiky patří velký dík především majiteli firmy Jardovi Malému. Děkujeme :-)Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.