Infoservis

28.05.2015 -       Křivoklátské peklo nahrazeno novou akcí s názve Kolem Kolče na kole

Z organizačních důvodů byl zrušen závod Křivoklátské peklo. Nicméně se podařilo „peklo“ nahradit závodem jiným. V tomto případě novým. Jedná se o vyjížďku, která dostala název Kolem Kolče na kole. Prostudujte si tedy prosím propozice. Nejlepší z Vás totiž čeká novinka. Vložený eliminační závod do vrchu, který se uskuteční na závěr vyjížďky jako její zpestření.

Eliminátor, systém a popis: Do eliminátoru bude nasazeno 32 jezdců z každého balíku podle výkonnosti. Ti pojedou vyřazovací vyjížďky, z kterých vždy postoupí 2 - tedy 15 rozjížděk ve 4 kolech. Pořadí bude určeno podle tohoto pavouka a dosažené pozice v kvalifikaci. Podle konečného pořadí pak získá vítěz bonifikaci 60 sekund, 2. 45 sekund a třetí 30 sekund dále pak 29 až 1 sekundu podle konečného pořadí v eliminátoru.

Vzhledem k tomu, že se podařilo zachovat oba víkendové závody, bude zachován i virtuální etapový závod. Bude tak proveden součet časů sobotního a nedělního závodu. Tento součet časů pak bude seřazen dle celkově dosaženého času. Pokud budete chtít bodovat v tomto virtuálním etapovém závodu, musíte absolvovat jak sobotní, tak nedělní závod. V tomto případě se jedná o sobotní O letního krále vrchařů Nové Strašecí a nedělní Kolem Kolče na kole.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.