Infoservis

08.04.2015 -       Neděle - první šlápnutí v Hobšovicích u Velvar

Ahoj, první šlápnutí se letos mimořádně uskuteční v Hobšovicích u Velvar. Prezentace bude v prostorách dětského hřiště (zde bude umístěn i stánek s občerstvením). Startovní čísla UAC na letošní sezónu si budete moci vyzvednout již od 9:00 hodin. Ve stejný čas bude zahájena i prezentace do samotného závodu.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.