Infoservis

24.03.2015 -       První šlápnutí tentokrát v Hobšovicích

Z důvodu opravy vozovky v Hřebči byl závod První šlápnutí přesunut do nové lokality. Uskuteční se tedy jinde, než na tradiční trati v Hřebči. Centrum závodu bude nově v obci Hobšovice u Velvar. Počítejte tedy s touto změnou a v neděli 12.4.2015 vyjeďte směr Hobšovice. V Hřebči ten den totiž žádného cyklistu nepotkáte :-)

Propozice První šlápnutíSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.