Infoservis

05.01.2015 -       Úprava bodování časovkářského poháru

 Na základě Vašich připomínek byl upraven „model“ bodování časovkářského poháru dle níže uvedeného popisu.

 Bodování časovkářského poháru UAC

1. Bodování časovkářského poháru
Body si závodníci přenesou z bodování v rámci svého „balíku“. Kolik bodů v závodě získá závodník v rámci bodování svého balíku, tolik bodů se mu započítá v rámci bodování časovkářského poháru.

2. Celkové výsledky jednotlivců časovkářského poháru
Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet ?? nejlepších výsledků.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných časovek v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk
- vyšší věk závodníka dle data narození
- kámen, nůžky, papír

 

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.