Infoservis

19.08.2014 -       Železný děděk = všechny kategorie UAC absolvují 100 km trasu závodu

Délka tratí u všech kategorií zařazených do Mistrovství UAC je 100 km. Pokud si členové UAC v kategoriích H, J a Z zvolí kratší vzdálenost, nebudou klasifikováni v rámci Mistrovství UAC a nezískají žádné body do silničního poháru UAC. Tito účastníci budou klasifikováni pouze v příslušné kategorii závodu Železný dědek. Členové UAC v kategoriích A, B, C, D a E budou klasifikováni v rámci Mistrovství UAC a zároveň v rámci kategorií závodu Železný dědek.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě, že se do konkrétní kategorie přihlásí méně než 3 závodníci. Změna kategorie v průběhu závodu není možná!Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.