Infoservis

18.07.2014 -       Víkendové mistrovství SAC ČR 2014 Šumavské Hoštice

Úspěšnou reprezentaci naší amatérské ligy na víkendovém mistrovství SAC ČR přeji všem členům UAC. Ať se Vám daří a přivezete zpět co možná nejvíce mistrovských trikotů :-)

http://www.saccr.cz/

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.