Infoservis

11.09.2014 -       Sobotní dráhový závod UAC na Třebešíně je přesunut na nový termín

Sobotní dráhový závod UAC na Třebešíně je přeložen. Pořadatel závodu tak učinil na základě kolize s jiným závodem. Nový termín konání je stanoven na sobotu 20.9.2014.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.