Infoservis

06.01.2014 -       Setkání vedení UAC a pořadatelů jednotlivých závodů - 8.2.2014 Kralupy

Ahoj,

dovoluji si touto cestou pozvat pořadatele jednotlivých závodů na setkání vedení UAC a pořadatelů závodů. Toto tradiční setkání se uskuteční v Kralupech nad Vltavou. Přesněji řečeno v jídelně společnosti Aramark u firmy Synthos. Zde se sejdeme v 11:00 hodin v sobotu 8.2.2014. Počítejte, že jednání potrvá několik hodin. Zhruba do 15:00 hodin. Občerstvení a nápoje budou připraveny a zajištěny. Podrobné podklady k tomuto jednání pošlu pořadatelům závodů emailem, zhruba týden před samotným termínem konání.

Prosím o účast alespoň jednoho zástupce z pořadatelského týmu od každého závodu. Projednávat se bude kalendář závodů a mnoho dalších organizačních záležitostí.

Těším se na setkání s Vámi

UACSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.