Infoservis

01.04.2014 -       Představení partnerů UAC 2014 - iVelo

Jsem velmi vděčný všem, kteří podporují cyklistiku. V tomto případě se jedná o společnost Vpress, která je absolutní jedničkou na trhu českých médií v rámci propagace cyklistiky. Časopisy Velo, 53x11 a Cykloturistika najdete v každém stánku, trafice a cykloprodejně. Děkuji tedy majitelům firmy Vpress za podporu UAC a Vy jim můžete poděkovat tak, že si budete pravidelně kupovat jejich časopisy.

http://www.ivelo.cz/Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.