Infoservis

23.04.2014 -       Pár obecných informací k probíhající sezóně UAC

Ahoj,

sezóna UAC se nám parádně rozeběhla. Abychom mohli společně pokračovat v krasojízdě, připomněl bych na tomto místě pár obecných zásad a postupů. Prosím Vás o jejich dodržování.

Oprava výsledků – výsledky může opravovat pouze a výhradně pořadatel závodu. Je v jeho jedinečné kompetenci rozhodnout o tom, zdali je požadavek na opravu výsledků oprávněný. Pokud tak uzná, zajistí obratem opravu výsledků svého závodu. Jezdec se tedy vždy obrací s požadavkem na opravu výsledků výhradně na pořadatele závodu. Kontakt na pořadatele závod najdete v propozicích = telefon + email.

Prezentace do časovky jednotlivců a družstev – pořadatel závodu má právo v rámci prezentace oddělit od sebe dostatečným časovým rozestupem (přiděleným časem startu) dva či více členů jednoho týmu. Vždy tedy tak, aby členové jednoho týmu nestartovali v časovce jednotlivců a družstev přímo za sebou. Ideální rozestup jsou minimálně tři minuty.

Připomínky k organizaci UAC a jednotlivých závodů – zasílejte nejlépe přímo na email vedení UAC (skrabka@seznam.cz). Nebo volejte na mobil 723650413 (Petr Škrabal).

 

Díky za pozornost a mějte se :-)

UACSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.