Infoservis

15.08.2014 -       On-line přihláška do závodu Železný dědek

Online přihlášky za 250 kaček jsou jen do neděle 23:59:59,59 hodin. Propozice a přihlášky jsou k dispozici zde: http://www.cesyk.cz/zeleznydedek/

 Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.