Infoservis

09.06.2014 -       Informace ke Křivoklátskému víkendu

Na základě náročného "Křivoklátského" víkendu 21.-22.6.2014, kdy se do kalendáře dostaly vedle sebe dvě extrémně těžké akce – Křivoklátský Vrchař a Křivoklátské peklo jsme po dohodě s pořadatelem závodu, přistoupily k následujícím změnám umožňujícím všem plnohodnotné a vzájemně neovlivněné zapojení do obou soutěžních akcí podle vlastních preferencí.

Křivoklátský Vrchař stanoví  pro účely pořadí a bodování UAC  výsledky v jednotlivých kategoriích součtem časů z prvních dvou měřených úseků s možností návratu do cíle jakoukoli trasou nebo absolvování zbytku trasy jak volně tak soutěžně. To tedy nijak neomezuje členy UAC v účasti v kompletním Vrchaři absolvováním celé trati a všech měřených úseků včetně započítání těchto do celkového výsledku Vrchaře. To  umožní členům UAC získat body bez ovlivnění jejich výkonu v hromadném závodě Křivoklátské peklo další den, stejně jako zcela plnohodnotnou účast ve Vrchaři včetně možnosti účasti v etapovém závodě Král Křivoklátu – viz níže.

 Současně  ti, kteří absolvují všechny vrchařské zkoušky v sobotu i hromadný závod v neděli, budou  vyhodnoceni v nultém ročníku etapáku o Krále Křivoklátu, pořadí, v němž bude stanoveno jako součet časů ze všech vrchařských zkoušek a dosaženého času v nedělním hromadném závodě Křivoklátské peklo.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.