Infoservis

07.05.2014 -       Equinox + Filip Ospalý = rozhovor

Rozhovor s Filipem Ospalým, který by mohl zajímat triatlonisticky orientované cyklisty UAC.

 http://www.eqnx.co/news_detail.php?id=168Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.