Infoservis

05.06.2014 -       Důležité informace k sobotnímu kritériu v Bohnicích

Místo konání: areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice. Vjezd do areálu je hlavní bránou v místě křižovatky ulic Čimická a K Ládví. Parkování zejména v ulici Ústavní. Částečně i v areálu PNB. Vjezd do areálu je pro závodníky, pořadatele a organizátory závodu zdarma.

Pravidla závodu:

Závod se pojede na předepsaný počet kol a to:
Balík „A“ – 36 kol (57 km)
Balík „B“ – 28 kol (45 km)
První kolo bude zaváděcí za vodičem (auto nebo motorka). Závod bude odstartován po signalizaci vodiče.
Každé třetí kolo bude kolem bodovacím s následujícím bodovým hodnocením: 1 místo (5 bodů), 2 místo (3 body), 3 místo (2 body), 4. místo (1 bod).
Poslední kolo bude hodnoceno dvojnásobným počtem bodů. Tedy: 1 místo (10 bodů), 2 místo (6 bodů), 3 místo (4 body), 4. místo (2 body).
Pro konečné pořadí v cíli závodu bude rozhodující plný počet kol a počet bodů. Při rovnosti počtu bodů bude rozhodující lepší umístění v cíli.
Závodník dojetý hlavním polem závodu o jedno kolo, nebude ze závodu vyřazován a to pouze za předpokladu, že nebude jakkoliv zasahovat do bodovací soutěže v bodovacích kolech. Závodník o kolo zpět je povinen neúčastnic se bodovací soutěže a je povinen uvolnit cestu hlavní skupině závodu. V případě porušení těchto pravidel bude závodník rozhodčím vyřazen ze závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo v závislosti na počasí změnit počet kol pro jednotlivé balíky a v závislosti na počtu přihlášených závodníků případně zařadit před hlavní závod rozjížďky, případně při menším počtu přihlášených spojit první a druhý balík. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.


Více zde: http://www.kriteriumbohnice.cz/propozice/Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.