Infoservis

10.04.2014 -       Předložení licence UAC 2014 na prezentaci v Bášti

První závod letošní sezóny časovka v Bášti bude z pohledu startovních čísel atypická. Pojede se na startovní čísla, která vydá na prezentaci pořadatel. Podmínkou je tedy předložení licence UAC na letošní rok na prezentaci. Pořadatel si k vydanému startovnímu číslu poznamená Vaše startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu. V rámci zpracování výsledků pro potřeby UAC je tato informace zcela zásadní. Bez ní by nebylo možné výsledky zpracovat. Vytiskněte se tedy svou licenci a předložte ji na prezentaci. Licenci si vytisknete tak, že se přihlásíte ke svému účtu na webu UAC. Otevřete si sekci můj profil a pod záložkou Tisk licence najdete příslušný postup tisku licence. V Bášti budou též k dispozici startovní čísla UAC na letošní sezónu. Vyfasujte si je tedy tam, abyste je měli připraveny na další závody, kde je budete pravidelně používat.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.