Infoservis

04.01.2014 -       Startovní číslo na letošní sezónu

Každý člen bude mít přiděleno na celou sezónu startovní číslo, které si po skončení sezóny ponechá, jako upomínkový předmět. Vždy se bude jednat o ramenní a zádové číslo. Startovní číslo bude odpovídat jeho umístění v předcházející sezóně z pohledu celkového pořadí v příslušném balíku silničního poháru. Na, startovním čísle bude uvedeno jeho jméno a příjmení. Zároveň zde bude uvedena kategorie, do které svým věkem patří a kalendářní rok příslušné sezóny. Kdo nezískal v předchozím roce žádný bod v silničním poháru, bude zařazen na konec číselné řady příslušného balíku. Tam budou zařazeni i nově přihlášení závodníci. To samé platí i pro přestoupivší z „mladšího“ balíku do „staršího“ balíku.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.