Infoservis

20.11.2013 -       Historické video UAC z roku 1989 - Tour de Hanspaulka

Díky Tomáši Kletečkovi, máte možnost shlédnout velmi zajímavý cyklistický dokument. Jedná se o video pořízené ze závodu Tour de Hanspaulka. Materiál pochází z roku 1989. Můžete se tak podívat jak vypadal a fungoval UAC v dřevních dobách svého vzniku. Pokud si všimnete elegantního dlouhovlasého blonďáka, tak se opravdu jedná Petara Introviče :-)

http://youtu.be/gnB7yuNjBIsSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.